Vi arbejder på at få lavet vores eget register over foreninger i Favrskov. Indtil det er færdigt kan foreninger findes på kommunens hjemmeside.