Kulturhusene Sløjfen, InSide og Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Lokaler i kulturhusene kan lånes af alle borgere – også selv om du ikke har stiftet en forening.

Dog må lokalerne kun bruges til ikke-kommercielle formål, ligesom de ikke må være af privat karakter.

Besøg dit kulturhus hjemmeside og book et lokale i deres kalender eller kontakt bibliotekerne pr. mail eller telefon:

Som udgangspunkt må I ikke selv medbringe forplejning til  arrangementer, da det skal leveres af caféerne i de lokale huse eller af den leverandør, der er knyttet til huset. Få detaljerne om mulig forplejning på plads, når du booker.

Lån af lokaler, gymnastiksale, idræts- og svømmehaller i Favrskov Kommune

Vil du låne et lokale på en af kommunens skoler, en sal eller en hal, skal du være del af en folkeoplysende forening. Som hovedregel låner kommunen nemlig kun lokaler ud til foreninger.

Men hvad er en folkeoplysende forening?

En folkeoplysende forening skal:

  • have et formål, der fremgår af vedtægterne og skal tilbyde folkeoplysning efter lovens bestemmelser
  • have en bestyrelse, være demokratisk opbygget, bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer
  • i udgangspunktet være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål
  • være beliggende i Favrskov Kommune og have en almennyttig og kontinuerlig virksomhed (faste planlagte aktiviteter, der løber over hele året)
  • ikke drives i kommercielt øjemed


Vil du gerne booke et lokale, skal du kontakte de lokale institutioner. Du finder kontaktinformationerne på kommunens hjemmeside.