Om FrivilligCenter Favrskov

FrivilligCenter Favrskov er en non-profit forening, hvis formål er at støtte, udvikle og fremme den lokale frivillige indsats i Favrskov.  Vi tilbyder foreninger, borgere, kommunale medarbejdere, institutioner og private virksomheder gratis rådgivning og sparring indenfor alle aspekter af frivillighed. Vi rådgiver foreninger om blandt andet rekruttering, fastholdelse og motivation af frivillige samt kommunikation, projektudvikling og lovgivning. Vi giver borgere et overblik over frivillige initiativer, sparrer med kommunale institutioner om inddragelse af frivillige, afholder netværks-, videns- og synlighedsskabende arrangementer, faciliterer forandringsprocesser og meget mere.

FrivilligCenter Favrskovs bestyrelse består af lokale repræsentanter og to politisk udpegede medlemmer. Centeret ledes til daglig af Marie-Cecilie Friis Broundal, der har mange års erfaring med frivillighed – både professionelt og som frivillig.

Du kan læse vores vedtægter her

Bestyrelsen kan du møde her

Vores daglige leder møder du her

Vores reviderede regnskab, revisorerklæring samt regnskabsberetning for 2018 og budget for 2018/2019 læser du her

Referat af vores generalforsamling september 2018 læser du her