🌈  VÆR MED TIL AT BEKÆMPE ENSOMHED OG PSYKISK MISTRIVSEL I FAVRSKOV – DEL DETTE OPSLAG  🌈

Kære alle i Favrskov Her en oversigt over foreninger, der tilbyder støtte i en udfordrende tid, hvor vi ikke kan mødes i vores frivillige fællesskaber. Vi opfordrer frivillige til at dele den med jeres medlemmer, følgere og deltagere – og alle andre til at dele den i eget netværk og på sociale medier. Ligesom vi opfordrer jer, der kan mærke humøret halter at række hånden ud og få en snak over telefon eller chat.

Vi frivillige er selv meget afhængige af det sociale samvær, vi er med til at facilitere. Så det er kun naturligt, vi mærker et savn. Vi sidder også klar på info@frivilligcenterfavrskov.dk og 61799729.

Steder der tilbyder hjælp

Landsforeningen SIND telefonrådgivning også for pårørende https://sind.dk/faa-hjaelp
Børns Vilkår: Børnetelefonen – sms eller ring gratis https://bornetelefonen.dk/
Headspace ( for unge) telefon og chat: https://headspace.dk/tal-med-os/#chat-med-os Røde Kors –
Praktisk hjælp, f.eks. indkøb, hundeluftning mmhttps://www.rodekors.dk/parat Landsforneningen mod
Spiseforstyrrelser og selvskade – telefon, chat og SMS https://lmsos.dk/raadgivning

Ældre Sagen Favrskov

Få eller bliv telefonven
Ældretelefonen

Under coronakrisen oplever mange at blive isoleret derhjemme. Familie og venner kan ikke længere komme på besøg. Men behovet for samvær er der stadig, og kontakten med omverdenen føles måske vigtigere end nogensinde.
Du kan få eller blive telefonven gennem Ældretelefonen og give et andet menneske og dig selv glæden ved at have nogen at snakke med.
Hvis nogen i din familie gerne vil have en telefonven, men ikke selv kan tilmelde sig, kan du sagtens gøre det for dem.
Du vælger, om du gerne vil løfte røret og starte samtalen med ældre, der savner selskab – eller om du har behov for at blive ringet op og få en hyggelig snak med en telefonven.

Tilmeld dig pr. telefon

Du kan tilmelde dig på telefon 8282 0300. Telefonen er åben hverdage kl. 9-15.
I bestemmer selv, hvor ofte og hvor længe I har lyst til at snakke sammen. Måske er 10 minutters snak et par gange om ugen nok til, at man ikke føler sig så alene – måske vil du hellere have en længere samtale. Det vigtigste er, at I begge hygger jer med snakken.
Som udgangspunkt er I telefonvenner, så længe coronakrisen står på i Danmark.

Corona-fonde til sociale indsatser samt kultur- og foreningslivet

Store grupper i samfundet er i denne tid under pres. Det gælder både de mest udsatte og sårbare borgere, kultur- og foreningslivet og mange andre. Her følger lidt information om særlige fonde, man kan søge. Vi har delt dem før – vær opmærksomme på to har frist i morgen:)

Novo Nordisk Fonden vil uddele op til i alt 10 mio. kroner til projekter, som kan styrke læringen for udsatte børn, som har haft svært ved at følge undervisningen hjemmefra under COVID-19.
https://novonordiskfonden.dk/…/stoette-til-udsatte-boerns-…/

Kulturministeriet har oprettet ”Pulje til kultur- idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen”. Formålet er at mindske ensomhed og mistrivsel. Kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler, foreninger og organisationer, der udbyder kultur-, idræts-, foreningsaktiviteter, kan søge tilskud.

https://slks.dk/…/soeg-tilskud-til-kultur-idraets-og-foren…/

SAMMEN OM KUNSTEN – et fondsinitiativ, der støtter nye kunstneriske formater og kunstoplevelser under coronakrisen

Et nyt fondssamarbejde inviterer til at udvikle og afholde nytænkende kunstoplevelser her og nu inden for rammerne af coronakrisens restriktioner. Ønsket er at skabe rum til eksperimenter og udvikling af nye udtryk og koncepter, som kan sætte varige spor. Læs mere her: https://www.kunst.dk/…/kunst-i-din-hverdag/sammen-om-kunsten

Fondene skal ansøges på hver deres hjemmeside og har forskellige kriterier og frister:

Statens Kunstfond – frist 10. juni
https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud…
Augustinus Fonden – frist 8. juni
https://augustinusfonden.dk/projekter/sammen-om-kunsten/
fbclid=IwAR0aj51hOVXHNQW1ng9ra7D6Fcu5tso_asfhsodJGxyuCvyMk4HOAm0hpu8
Louis-Hansens Fond – frist 8. juni
https://louis-hansenfonden.dk/sammen-om-kunsten-et-faelles…/
Det Obelske Familiefond – kan ansøges fra den 18. maj
https://obel.com/sammen-om-kunsten-faelles-fondsinitiativ-…/

Favrskov kommune

Social Indsats – telefontid er åben 8-17 på hverdage

Social Indsats i Favrskov Kommune har udvidet sin åbningstid for telefoniske henvendelser for imødekomme behovet for at skabe tryghed i denne særlige situation. Telefonen er fortrinsvis henvendt til voksne med psykisk sårbarhed eller sociale problemer.
Social Indsats yder telefonisk råd og vejledning på tlf. 89642017.
Telefonerne er åbne alle hverdage kl. 08.00 – 17.00.
Uden for åbningstiden kan akutte henvendelser rettes til det socialpsykiatri botilbud Harebakkens akuttelefon på tlf. 21441546. Social Indsats er lukket for fysiske besøg. Der tilbydes fortsat samtaler via telefon eller video, såfremt borgeren ønsker det.

Facebook

På Facebook findes flere lokale hjælpegrupper, søg f.eks. under ’Hammel By’, ’Hadsten By’, ’Hinnerup By’ eller din egen by. FrivilligCenter Favrskov har også oprettet det digitale fællesskab ’Mødestedet’, hvor borgere inspirerer hinanden til at være sammen – hver for sig. Du finder gruppen her: https://www.facebook.com/groups/204169594020487/

Ældre Sagen i Favrskov

De fleste af vores aktiviteter er lukket ned under coronakrisen, fordi vi alle skal passe på hinanden ved ikke at sprede smitten. Derfor mødes vi ikke ansigt til ansigt, men meget kan også klares ved telefonisk kontakt eller via mail.
Besøgsvenner
Besøgsvenner holder kontakten pr. telefon under coronakrisen, og så snart både Ældre Sagen og myndighederne finder, at vi igen kan mødes ansigt til ansigt, gør vi det selvfølgeligt.
Som et alternativ har Ældre Sagen for få dage siden lanceret Ældretelefonen, som du kan læse mere om på en separat side.
Hvis du gerne vil have en besøgsven, kan du kontakte en af vores kontaktpersoner – afhængig af hvor i kommunen, du bor (de ”gamle” kommuner):

Hadsten
Hannah Elisabeth Hede
MOBIL 51 91 44 11

Helga Sørensen
TLF 86 49 11 10 – MOBIL 21 46 30 49

Hammel
Karen Margrethe Guldmann
TlLF 86 96 32 61 – MOBIL 40 19 32 61

Hinnerup
Birgitte Eibye
MOBIL 61 38 05 87

Tryghedsopkald
Er du alene, og føler du dig utryg, kan du blive ringet op hver morgen:
Hadsten
Birgit Hansen
MOBIL 21 81 04 44
Hammel
Ellen Margrethe Clausen
MOBIL 21 64 99 57

Hinnerup
Birgitte Eibye
MOBIL 61 38 05 87

IT hjælp
Ikke alt kan løses pr. telefon, men under coronakrisen er vi desværre nødt til at nøjes med telefonhjælp – vi skal nok prøve at hjælpe

Hadsten
Svend Uldahl Pedersen
MOBIL 20 42 86 28

Hammel
Børge Rasmussen
MOBIL 25 56 00 71

Henny Rasmussen
MOBIL 60 56 00 71

Hinnerup
Troels C. Lund
MOBIL 60 49 59 71

Ældre Sagen Favrskov ønsker alle et godt forår, og at I kommer godt gennem coronakrisen, og så glæder vi os til til at åbne op for alle vores spændende og hyggelig aktiviteter. Forhåbentligt varer det ikke for længe.

DER ER MANGE MULIGHEDER FOR SAMARBEJDE

Det er kun fantasien, der sætter grænser for hvad samarbejde kan medføre.