OBS: Vi gør opmærksom på, at der er krav om coronapas for alle over 18 år og brug af mundbind/visir for alle over 12 år ved besøg i Frivilligcenter Favrskovs lokaler.

Kontakt os for spørgsmål og hjælp. Vi sidder klar på [email protected] og 61799729.

Gældende retningslinjer for foreningslivet under genåbningen

(opdateret 14.juni 2021)
🍃CORONAPAS OG MUNDBIND UDFASES🍃

Kære frivillige i Favrskov
Sidste uges  forhandlinger om udfasning af restriktioner bød på gode nyheder for foreningslivet. Fra idag er det slut med mundbind og krav om coronapas ved foreningsaktiviteter (ikke idræt).

 

Pr. 11. juni:
Indendørs forsamlingsloft hæves fra 50 til 100

 

Pr. 14. juni 2021:
Krav om mundbind/visir ophæves alle steder på nær i den kollektive trafik mv., når man ikke sidder ned.

 

Krav om coronapas ophæves for:
Biblioteker, arkiver mv.
Fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt) samt folkeoplysning, herunder Folkeuniversitetet og aftenskoler

 

Pr. 1. august 2021:
Arealkrav lempes til 2 m2 pr. person. Hvor gæster i det væsentlige sidder ned, ophæves arealkrav og afstandsanbefalinger den 15. juli
Det lille forsamlingsloft afskaffes
#detblevgodtigen #sammenomfavrskov #glædeliggenåbning
(opdateret 26.maj 2021)

Fra den 21. maj er det igen muligt at holde indendørs foreningsaktiviteter for flere. Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse. I Frivilligcenter Favrskov glæder vi os over, at foreningslivet og frivillige aktiviteter nu for alvor kan genoptages.

Der er krav om gældende coronapas ved udøvelse af foreningsaktiviteter. Kravet om coronapas gælder ikke børn og unge under 18 år, der deltager i foreningsaktiviteter.

De gældende retningslinjer om Coronapas og påbuddet om at udføre daglig stikprøvekontrol i lokaler med foreningsaktiviteter stiller en række krav til foreningslivet, som de enkelte foreninger skal være opmærksomme på ifm. genåbningen. Vi har nedenfor forsøgt at kort opridse de gældende retningslinjer.

Forsamlingsloft:

Forsamlingsloftet er på 50 personer frem til den 11. juni, hvor loftet stiger til 100 personer.

Coronapas, brug af værnemidler og krav om skiltning:

  • Besøgende i lokaler med foreningsaktiviteter skal kunne forevise et coronapas ved stikprøvekontrol. Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.
  • Besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, hvor der udøves idræts- fritids- og foreningsaktiviteter. Dog gælder en række undtagelser, f.eks. under udøvelse af en idræts- eller foreningsaktivitet.
  • Der skal ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om brug af mundbind eller visir samt kravet om coronapas og muligheden for bortvisning hvis kravet om brug af mundbind eller visir eller besiddelse af coronapas ikke overholdes.

Stikprøvekontrol – værnemidler og coronapas:

  • Mindst én gang dagligt skal der foretages stikprøvekontrol af reglementeret brug af værnemidler i lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter. Kontrollen skal sikre at alle besøgende, brugere, tilskuere og lignende på 12 år og derover som er tilstede i lokalet under kontrollen har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir.
  • I lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter kan kontrol af coronapas ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle tilstedeværende besøgende mv. på 18 år og derover i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.

I de udsendte retningslinjer fremgår der ikke specifikke krav for hvordan stikprøvekontrollen udføres; udover at den udføres en gang i døgnet blandt alle tilstedeværende. Vælg derfor en tillidsbaseret og pragmatisk tilgang til stikprøvekontrol, som fungerer i jeres forening.

I tilrettelægger selv tidspunktet for den daglige stikprøvekontrol og måden hvorpå kontrollen foretages; f.eks. ved at man viser sidemanden sit coronapas eller lignende.

Yderligere information:

Vi opfordrer til løbende at søge opdateret information om gældende retningslinjer. Myndighedernes fælles coronaoplysning findes på: http://www.coronasmitte.dk Ved konkrete tvivlsspørgsmål er det altid muligt at kontakte myndighedernes fælles Corona hotline på tlf: 70 20 02 33

Desuden:

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter 

Socialministeriets side med retningslinjer og q&a

CISUs gode råd om foreningsdrift, økonomi og generalforsamlinger under corona

DGIs anbefalinger

DIFs anbefalinger til idrætslivet

DUFs anbefalinger

DER ER MANGE MULIGHEDER FOR SAMARBEJDE

Det er kun fantasien, der sætter grænser for hvad samarbejde kan medføre.