OM FRIVILLIGCENTER FAVRSKOV

FrivilligCenter Favrskov er en non-profit forening, hvis formål er at støtte, udvikle og fremme den lokale frivillige indsats i Favrskov.

Vi tilbyder foreninger, borgere, kommunale medarbejdere, institutioner og private virksomheder gratis rådgivning og sparring indenfor alle aspekter af frivillighed. Vi rådgiver foreninger om blandt andet rekruttering, fastholdelse og motivation af frivillige samt kommunikation, projektudvikling og lovgivning.

Vi giver borgere et overblik over frivillige initiativer, sparrer med kommunale institutioner om inddragelse af frivillige, afholder netværks-, videns- og synlighedsskabende arrangementer, faciliterer forandringsprocesser og meget mere.

FrivilligCenter Favrskovs bestyrelse består af lokale repræsentanter og to politisk udpegede medlemmer. Centeret ledes til daglig af Anne Meta Nielsen, der har mange års erfaring med frivillighed – både professionelt og som frivillig.

DAGLIG LEDER

Til daglig drives FrivilligCenter Favrskov af Anne Meta Nielsen, der er uddannet antropolog og har bred erfaring med frivillighed og civilsamfunds-engagement. Hun har tidligere været ansat i ‘Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede’, ‘Sager der Samler’, DGI Østjylland og Aarhus Kommune.

Anne har tidligere været frivillig i frivilligcentret, og så har hun også arbejdet frivilligt med udvikling af idræt – både lokalt og på landsplan gennem Danmarks Idrætsforbund.

HOLDET

Udover vores daglige leder og bestyrelse, drives FrivilligCenter Favrskov af en masse skønne frivillige, praktikanter og løbende projektansatte. Nogle er her kort og andre længere tid. Mød nogle af de, der hjælper med rådgivning, projektkoordinering, praktiske opgaver i hverdagen, Facebook og en masse andet her:

Henriette og Lone
Henriette og LoneFrivillige
Henriette og Lone er tit med, når vi er ‘i byen’. Lone er også husfrivillig og hjælper til med alt muligt på kontoret. De står begge to også bag Café Spilleglad.

Uffe
UffeFrivillig
Uffe er ‘husvært’ og ham kan du møde, når du kommer i vores åbne rådgivning om mandagen. Her sørger han for en god modtagelse, kaffe på kanden og god rådgivning sammen med Anne.

BESTYRELSEN

Bagerst fra venstre: Peter Rafn (bestyrelsesmedlem), Susanne Rokkjær (politisk udpeget), Mona Hagedorn (næstformand) og Martin Hager Andersen (politisk udpeget).

Forreste række: Lena Leth Jensen (formand), Merete Baastrup (kasserer) og Anne-Mette Kirkegaard Poulsen (bestyrelsesmedlem).

Kontakt bestyrelsen:

Formand Lena Leth Jensen

Tlf: 20866425/mail: [email protected]

YDERLIGERE

Læs materiale fra seneste generalforsamling her:

Referat og årsrapport