HOLDET

Udover vores daglige leder og bestyrelse, drives FrivilligCenter Favrskov af en masse skønne frivillige, praktikanter og løbende projektansatte. Nogle er her kort og andre længere tid. Mød nogle af de, der hjælper med rådgivning, projektkoordinering, praktiske opgaver i hverdagen, Facebook og en masse andet her:

Henriette og Lone
Henriette og LoneCafé Spilleglad
Driver Café spilleglad, hvor de er spilleværter – og hjælper i øvrigt til med alt muligt andet i og udenfor huset ved diverse arrangementer og aktiviteter.

Uffe
UffeFrivillig
Uffe er ‘husvært’ og ham kan du møde, når du kommer i vores åbne rådgivning om mandagen. Her sørger han for en god modtagelse, kaffe på kanden og god rådgivning sammen med Anne.

OM FRIVILLIGCENTER FAVRSKOV

FrivilligCenter Favrskov er en non-profit forening, hvis formål er at støtte, udvikle og fremme den lokale frivillige indsats i Favrskov.

Vi tilbyder foreninger, borgere, kommunale medarbejdere, institutioner og private virksomheder gratis rådgivning og sparring indenfor alle aspekter af frivillighed. Vi rådgiver foreninger om blandt andet rekruttering, fastholdelse og motivation af frivillige samt kommunikation, projektudvikling og lovgivning.

Vi giver borgere et overblik over frivillige initiativer, sparrer med kommunale institutioner om inddragelse af frivillige, afholder netværks-, videns- og synlighedsskabende arrangementer, faciliterer forandringsprocesser og meget mere.

FrivilligCenter Favrskovs bestyrelse består af lokale repræsentanter og to politisk udpegede medlemmer. Centeret ledes til daglig af Anne Meta Nielsen, der har mange års erfaring med frivillighed – både professionelt og som frivillig.

DAGLIG LEDER

Til daglig drives FrivilligCenter Favrskov af Anne Meta Nielsen, der er uddannet antropolog og har bred erfaring med frivillighed og civilsamfunds-engagement. Hun har tidligere været ansat i ‘Vaskeriet – en øvebane for udviklingshæmmede’, ‘Sager der Samler’, DGI Østjylland og Aarhus Kommune.

Anne har tidligere været frivillig i frivilligcentret, og så har hun også arbejdet frivilligt med udvikling af idræt – både lokalt og på landsplan gennem Danmarks Idrætsforbund.

BESTYRELSEN

Lena Leth Jensen
Lena Leth JensenFormand
Mobil: 20 86 64 25
Ronnie Voldbirk
Ronnie VoldbirkNæstformand
Mobil: 53 55 31 08
Simon Sundgaard Nymann
Simon Sundgaard NymannKasserer
Mobil: 27 21 32 21
Anne-Mette Kirkegaard Poulsen
Anne-Mette Kirkegaard PoulsenMedlem af bestyrelsen
Mobil: 26 28 19 10
Susanne Rokkjær
Susanne RokkjærMedlem af bestyrelsen
Mona Hagedorn
Mona HagedornMedlem af bestyrelsen
Martin Hager Andersen
Martin Hager AndersenMedlem af bestyrelsen

YDERLIGERE

Her kan du læse vores vedtægter

Se årsrapport og årsberetning for 2022

Referater fra generalforsamlinger marts (ordinær) og april (ekstraordinær)